Trønderenergi må kutte

Trønderenergi må kutte kostnader på grunn av dårlige økonomiske resultater. Årsaken er de lave strømprisene, skriver Adresseavisen. Nå kan det bli aktuelt med nedbemanninger i selskapet, og å selge seg ut av vindkraftprosjekter.