Trønderenergi ber staten gripe inn

Trønderenergi ber staten gripe inn etter at Frøya kommune i forrige uke stanset arbeidet med det omstridte vindkraftprosjektet, det skriver E24. Formelt sett ber Trønderenergi om at staten gir konsesjonen virkning som statlig plan.