NRK Meny
Normal

Trøndere får elektronisk pasientjournal først

Journalen på bildet er fortsatt i bruk, og forsvinner neppe med det første. Men slagordet «én innbygger - én journal» er kanskje virkelighet i 2024.

Pasientjournal

DENNE FORSVINNER: En side fra dagens medisinjournal som viser hvilke medisiner pasientene har fått. Denne typen journaler forsvinner etter hvert.

Foto: Kristian Elster / NRK

I dag skrev Trondheim kommune nemlig under en avtale med Helse Midt-Norge om å utvikle en elektronisk pasientjournal for hver enkelt innbygger.

En stor dag, jeg er overbevist om at vi skal klare å ivareta både primærhelse- og spesialhelsebehovene i et felles journalsystem, sa administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge etter signeringen i dag.

Fra før av har de 84 andre kommunene som tilhører det regionale helseforetaket skrevet under en intensjonsavtale.

Midt-Norge er først ut blant de regionale helseforetakene til å samordne all informasjon som finnes i helsevesenet om hver og én av oss:

  • fastlegen
  • hjemmesykepleien
  • sykehjem
  • sykehus
  • legevakt
  • ambulanse
  • eventuelle andre instanser
Pasientjournal

Stig Slørdahl, adm.dir. i Helse Midt-Norge, programdirektør for Helseplattformen Torbjørg Vanvik, kommunaldirektør Helge Garåsen i Trondheim kommune.

Foto: Alf Skille / NRK

Påvirke egen behandling

En medvirkende motivasjon er at pasienten skal få enkel tilgang til egen journal, og bedre mulighet til å delta i, og å påvirke, egen behandlig. Mottoet er «pasienten i sentrum».

Vi legger opp til enklere tilgang til informasjon om seg selv. Slik kan de pasientene som ønsker det forstå mer av hva de skal igjennom, fra hjem til sykehus til rehabilitering og hjem igjen, sier programdirektør for Helseplattformen, Torbjørg Vanvik.

Samtidig betyr dette for de ansatte i helse og omsorg bedre arbeidsredskap og en enklere hverdag.

Lang vei å gå

Helsevesenet har drømt om en grenseoverskridende journal siden EDB og data ble vanlig. De eldste systemene, systemer for pasientadministrasjon, skriver seg fra 80-tallet. Helse Midt-Norge er nå alene om å bruke disse.

Før jul i år skal mellom fem og sju leverandører presentere sine programmer for Helseplattformen. Kontrakt med valgt leverandør skriver våren 2019. Prisramma er mellom 1,7 og 2,2 milliarder kroner. Hvis alt går som det skal kan "én innbygger - én journal" være virkelig i 2024.