Trøndere dropper bilbelte

Trøndere og nordlendinger blåser i å feste sikkerhetsbeltet når de sitter i bil.

Manglende bilbelte
Foto: Aina Rødal / NRK

Mens folk flest nærmest tar på seg sikkerhetsbeltet i bilen automatisk, er det noen som slurver mer enn andre. Det kommer frem i en spørreundersøkelse TNS Gallup har gjort for If Skadeforsikring.

Assisterende informasjonsdirektør i If Skadeforsikring, Emma Elisabeth Vennesland, sier at de aller fleste er flinke til å bruke bilbelte, mens fire prosent av og til dropper det.

70 000 uten belte

1048 intervjuer er gjort for å kartlegge bruken av bilbelte. I undersøkelsen kom det frem at fire prosent av de spurte dropper bilbelte noen ganger eller på korte turer. Noen av dem bruker aldri bilbelte.

- 4 prosent høres tilsynelatende lavt ut, men i følge beregninger fra If utgjør dette faktisk mer enn 70.000 bilister, sier Emma Elisabeth Vennesland til NRK Trøndelag.

Kvinner flinkest

I undersøkelsen kom det også frem at kvinner er flinkere enn menn til å tenke på sikkerheten i bil. Dobbelt så mange menn som kvinner dropper av og til bilbeltet.

Emma Elisabeth Vennesland

Emma Elisabeth Vennesland

Foto: If

- Det er overraskende at det fortsatt er såpass mange som ikke bruker bilbelte. Kanskje har det noe å gjøre med folks risikotenkning. At ulykker skjer alle andre enn dem selv. Kanskje kan det også ha noe med frihetsfølelse, og positiv oppfatning av egne kjøreferdigheter. I mange tilfeller er nok også årsaken til manglende bruk av bilbelte både forglemmelse og litt latskap. Mange vurderer nok skaderisikoen som liten hvis de kun skal kjøre en kort strekning og av den grunn unnlater å ta på seg bilbeltet, sier Vennesland

Trøndere dårligst

Folk i Trøndelag og Nord-Norge er dårligst i landet til å feste sikkerhetsbeltet i bilen. Hele fem prosent oppgir i spørreundersøkelsen at de av og til dropper bilbelte. I Oslo og Akershus er det bare to prosent som sier de av og til slurver med bilbeltebruken.

Vennesland tror årsaken til at trønderne er mest slurvete, er mangel på kontroll på veien.

- At det er flest i Trøndelag og Nord-Norge som dropper bilbelte, kan ha sammenheng med at det er mye grisgrendte strøk, lite overvåking og lav tilstedeværelse av politi. At det er færre kvinner enn menn som dropper bilbelte er ikke overraskende. Kvinner generelt har lavere terskel når det gjelder å tenke sikkerhet, sier hun.

By og land

Undersøkelser gjort i Sveige og Finland viser samme resultat som Norge. 96 prosent av dem som kjører bil, fester bilbeltet.

Andelen av dem som dropper bilbelte, er dobbelt så stor på landsbygda som i storbyene.

- Tallet er urovekkende med tanke på at bilførers risiko for å bli drept reduseres med 50 % ved bruk av bilbelte, samtidig som farten er økende og villmannskjøringen vokser, sier Vennesland.

10 meter fritt fall

Det er stor risiko knyttet til å kjøre uten sikkerhetsbelte. Beregninger viser at ved en fronkollisjon på 50 kilometer i timen, vil en voksen person uten bilbelte treffe frontruten med en kraft på 3,7 tonn. Det tilsvarer et fritt fall på 10 meter. En usikret person i baksetet risikerer altså en stor fare for dem som sitter i forsetet i tilegg til faren for å skade seg selv.

- I et stort antall alvorlige personskader som meldes inn til If har bilfører ikke benyttet bilbelste. De alvorligste skjer enten ved sammenstøt med interiøret i bilen eller ved at personer kastes ut av bilen. Gjengangere er alvorlige hodeskader, livstruende indre skader, ryggmargsskader med lammelser og knusningsskader i beina. Bilbelte gir avgjørende beskyttelse mot denne type skader, forklarer Vennesland.

Mot bedre vitende

I dybdeintervjuene som ble gjort, kom det frem at mange handler mot bedre vitende. Folk er nemlig opptatt av å sikre det kjæreste man har, nemlig ungene sine. Likevel er folk sløve med å sikre seg selv.

- Det kan ha med at det ikke er en innøvd vane, sier Emma Elisabeth Vennesland til NRK.