Trønder dømt til forvaring i 15 år for overgrep mot et titalls jenter

Mannen i 40-årene er dømt for å ha forgrepet seg på barn på nett og ved fysiske møter.

Tiltalebeslutning står det på en skjerm. Stolen hvor vitner og tiltalte skal sitte er tom

FARE FOR GJENTAKELSE: Totalt er mannen dømt for 73 overtredelser av straffeloven. Faren for gjentakelse er nærliggende, mener dommeren.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Dommen ble forkynt for mannen i Sør-Trøndelag tingrett tirsdag ettermiddag.

Mannen er dømt til forvaring i 15 år, med minstetid på 10 år. Han får fratrekk for de 344 dagene han har sittet i varetekt. Mannen har tatt betenkningstid.

Han er dømt for seksuell omgang med barn under 14 år. Noen av overgrepene har skjedd ved fysiske møter, andre over nett. Det er i loven sidestilt med voldtekt når barnet er under 14.

Totalt er mannen dømt for 73 overtredelser av straffeloven.

– Faren for gjentakelse er nærliggende, både på kort og lang sikt, sa tingrettsdommer Øyvind Panzer Iversen.

Mannen i 40-årene er også dømt til å betale oppreisningserstatning til ti av ofrene. Erstatningen utgjør totalt 960.000 kroner.

I tråd med påstand

Dommen er i tråd med påstanden til aktor statsadvokat Kaia Strandjord.

– Det var en tung beskjed å få. Samtidig er han lettet for å ha fått en avgjørelse han kan forholde seg til, sier forsvarer Kolbjørn Lium til NRK.

Forsvareren vant ikke frem med å få kortere minstetid.

Retten mener at tidsbegrenset fengselsstraff ikke er tilstrekkelig for mannen.

Domfelte skal gjennomgå hele dommen og vurdere en anke innen 14 dager, forklarer Lium.

Dømt tre ganger tidligere

– Dommen er riktig, og i samsvar med påtalemyndighetens påstand. Både når det gjelder skyldspørsmålet og reaksjonsspørsmålet, sier førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes til NRK.

Forvaring er en type straff med hovedmål om å beskytte allmennheten mot en farlig lovbryter.

Mannen er tidligere dømt til fengsel for overgrep tre ganger, i 2012, 2015 og 2017. Den siste rettssaken pågikk i Sør-Trøndelag tingrett i oktober.

– I formildende retning har retten lagt vekt på tiltaltes uforbeholdne tilståelse, sa dommeren. Dommeren la til at tiltalte har bidratt til en effektiv og smidig rettssak.

Forvaring legger også stor vekt på behandling.

Domfelte sa under hovedforhandlingen at han er motivert til å få behandling.

– Riktig lengde

Soknes mener lengden på forvaringen gjenspeiler alvoret i saken.

– Det gjenspeiler også at det er den fjerde dommen på fem år. Det er nettopp der hovedbegrunnelsen for forvaringen ligger: Gjentantakelsesfaren og at man må må verne samfunnet.

– 15 år er en riktig lengde på forvaringen, sier han.

Mannens forsvarer, Kolbjørn Lium, ba i prosedyren sin om frifinnelse på 13 punkter. Et av argumentene hans var mangel på bevis. Dette gjaldt i flere tilfeller av å instruere barn til å gjøre seksuelle handlinger.

Fant 85.000 overgrepsbilder og -videoer

Sist gang han slapp ut fra fengsel tok det bare timer før mannen igjen begynte å laste ned overgrepsmateriale.

Politiet pågrep ham på ny i desember i fjor. De fant over 80.000 ulovlige bilder og 4.700 ulovlige videoer på datautstyret hans.