Trøndelagsutstillingen i 1930

I 1930 skulle St. Olav og slaget på Stiklestad i 1030 markeres. Utstillingen varte fra 1. juni til 5. oktober 1930, og ble arrangert på Nidarø og Skansen. Totalt 1927 utstillere tilbød aktiviteter og produkter i paviljonger og haller på i alt 22 000 m2.

Åpningen av Trøndelagsutstillinga i 1930

Kong Haakon VII åpnet Trøndelagsutstillingen 1. juni 1930 på «Fontænegaarden».

Foto: Frederik Hilfling-Rasmussen / Trondheim byarkiv