Topptungt møte om naturressurser

Forvaltning av de Trønderske naturressursene er hovedtema på Trøndelagsmøtet i år. Olje- og energiministeren er blant de som svarer for planer om naturinngrep

Ola Borten Moe

Olje-og energiminister Ola Borten Moe er blant ministrene som debatterer temaet naturressurser i Trøndelag under Trøndelagsmøtet på Stjørdal torsdag og fredag.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Hvilken del skal Trøndelag ha av det norske oljeeventyret? Hvor mange vindmøller tåler trøndersk natur? Hvem skal tjene penger på naturen i Trøndelag? Dette er blant spørsmålene som blir stilt under Trøndelagsmøtet som startet i dag.

Møtet arrangeres for fjerde gang, og er en topptung samling av blant annet politikere, næringslivsaktører og interesseorganisasjoner. Kort sagt; trøndere som har makt, posisjon og meninger om utviklingen i regionen.

– Det er naturlig å ha forvaltning av naturressurser som tema nå. Tidligere har vi hatt klima, forskning og utvikling, arbeidskraft og attraktivitet. Forvaltning av naturressurser er den fjerde pilaren i felles fylkesplan for Trøndelag og er derfor tema i år, sier leder i Trøndelagsrådet, Ingvild Kjerkol.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Hundhammerfjellet i Nærøy med vindmølleparken

Vindmølleanlegg på Hundhammerfjellet i Nærøy

Foto: Tor Beisvåg

Speed-dating med ministeren

Trøndelagsmøtet holdes på Hell i Stjørdal, og enhver kan delta for å få innblikk i tankene rundt situasjonen i Trøndelag.

– Hensikten med Trøndelagsmøtet er at folk skal møtes på tvers av bransjer og sektorer, og hente inspirasjon, sier møteleder og informasjonssjef i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Jørn Arve Flått.

Det er Trøndelagsrådet, som er et politisk samarbeidsorgan mellom begge fylkeskommunene samt Steinkjer og Trondheim kommuner, som står bak møtet.

I år tilrettelegges det for andre år på rad for at bedrifter kan få sitt eget private møte med toppene, gjennom speed-dating.

Næringsminister Trond Giske er blant de som stiller til dating.

Speed-datinga ble innført i fjor, og ble veldig godt mottatt som en egen programpost hvor folk kunne møte statsråder og stortingsrepresentanter for å diskutere og legge fram saker som opptar dem.

Omstridte naturinngrep

Ola Borten Moe

Olje-og energiminister Ola Borten Moe er blant ministrene som debatterer temaet naturressurser i Trøndelag under Trøndelagsmøtet på Stjørdal torsdag og fredag.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

I tillegg til næringsminister Trond Giske og olje- og energiminister Ola Borten Moe, stiller blant annet samferdselsminister Marit Arnstad, BI–professor Torgeir Reve, områdedirektør Morten Lotku i Statoil og konsernsjef Unni Steinsmo i SINTEF.

Debatten vil i stor grad gå inn i skjæringspunktet mellom vern og bruk av naturressursene. I tillegg til at Trøndelags rolle som oljeregion blir sett nærmere på.

Sametingsråd Ellinor Jåma og konsernsjef i NTE Christian Stav vil være blant de som skal debattere de mange planlagte vindkraftutbyggingene. Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, som også er fra Trøndelag, vil være sentral i debatten.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe holder innlegg under temaet "vårt- og verdens energibehov".

Direkte debatt på NRK

– Temaene på konferansen går ikke bare på lokalt miljøvern og penger og arbeidsplasser, men vi ser også på hvordan vår region kan bidra til at verden får mat, blant annet gjennom havbruksnæringa. Disse tankene kan vi også overføre videre til olje, energi og landbruk, sier Flått.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Laks i mære

Havbruksnæringa er også sentral når forvaltning av naturressurser debatteres under Trøndelagsmøtet.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Forsvarsdepartementet, Forsvarsbygg og ordfører i Ørland kommune, Hallgeir Grøntvedt står også på programmet om den store utbygginga som er planlagt på Ørlandet, og betydninger for hele Trøndelagsregionen.

NRK Trøndelag i samarbeid med Adresseavisen og Trønder- Avisa sender direkte debatt fra Trøndelagsmøtet torsdag ettermiddag fra klokka 15.05.

Dette overføres blant annet på radio i NRK P1 sin ettermiddagssending og på NRK sine nettsider.

Sør-Trøndelag fylkeskommune kaller Trøndelagsmøtet den største og viktigste møteplassen vi har i vår region der politikere og næringsliv møtes på denne måten.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.