Hopp til innhold

Slik rammer streiken

Barnehager, politi, sykepleiere, parkeringsvakter, lærerutdanninga og mange flere går ut i streik fra og med i dag.

Video Marinen forsøplet

Slik så det ut på Marinen torsdag morges. Trondheim bydrift er også med på streiken. Foto: Morten Andersen/NRK

Rundt 25.000 arbeidstakere blir tatt ut i streik fra torsdag morgen etter at forhandlingene for ansatte i stat og kommune brøt sammen.

I Trondheim er det rundt 2050 statsansatte personer som går ut i streik i dag, blant annet i skatteeaten, politiet og NAV.

1.600 arbeidstakere i Trondheim kommune er også i streik. De er organiserte i LO og Unio.

De som streiker er blant andre førskolelærere, lærere, sykepleiere og parkeringsvakter. Blant annet rammes 14 skoler i Trondheim.

I Trondheim bydrift, som har ansvaret for å holde byen ren, er nesten alle tatt ut i streik.

– Det kommer til å merkes på rengjøringen av byen. Det er bare å begynne å plukke opp søppelet etter seg, sier Arnljot Worseth, kasserer i Fagforbundet.

– For dårlig lønn

Avfallsmottaket på Heggstadmoen

Avfallsmottaket på Heggstadmoen er stengt på grunn av streik.

Foto: Aksel Kroglund Persson / NRK

Svein Olav Antonsen, leder for lokalkomitteen i Trondheim i Unio Stat, sier det først og fremst er økonomien som er skyld i streiken.

– Vi ser at mange av dem som jobber for staten tjener mindre enn de som er kommunalt ansatt, men med samme utdannelse.

Venter lange passkøer

Streiken vil merkes på mange vis, mener Antonsen. Blant annet kan den by på problemer for reisende som trenger nytt pass.

– Når vi tar ut politiet i streik vil det for eksempel merkes på lange passkøer. Det er ikke de uniformerte politibetjentene ute i gaten som blir tatt ut.

Trondheim kommune sendte i går ut en pressemelding der de varslet om at rundt 1600 personer ville bli tatt ut dersom det ble brudd i forhandlingene.

– Alle foreldre skal være varslet

Streikemøte på Åsveien skole

Mange skoler blir tatt ut i streik. Her er det streikemøte på Åsveien skole.

Foto: Morten Andersen / NRK

42 barne- og ungdomsskoler og 37 barnehager i Trondheim er tatt ut i streik.

Sigrid Fritzvold, rådmann i rådmannens fagstab i Trondheim kommune, sier ingen barn risikerer å komme til stengte skoledører uten å ha blitt varslet.

– Alle enhetene skal ha gitt informasjon, enten på nettsidene sine, eller gjennom brev som er blitt sendt med dem barna.

Det varierer i hvor stor grad barne- og ungdomsskolene og barnehagene streiker.

– Noen stenger helt, mens andre gir et begrenset tilbud, sier Fritzvold.

Få parkeringsvakter på jobb

Fagforbundet i streik

Fagforbundet i Trondheim viser frem streikeeffektene.

Foto: Bjørn Solli / NRK

På Fagforbundets sitt kontor i Trondheim gjør streikelederne klart til aksjon.

– Vi har første streikemøte i dag klokka ti, sier Kristin Sæther, leder i Fagforbundet i Trondheim.

Fagforbundet organiserer tilsammen 250 yrkesgrupper, blant annet vernepleiere, sykepleiere, feiere og ambulansearbeidere.

– De streikende jobber på alle arbeidsplassene, og er spredt over hele byen.

Blant annet er de fleste parkeringsvaktene tatt ut i streik.

– Vi har noen få parkeringsvakter i byen, som går sine vanlige ruter og passer på. Så man kan ikke føle seg trygg dersom man feilparkerer, sier Sæther.

Varsler opptrapping i dag

Fagforbundet varsler opptrapping av streiken allerede i dag.

– Foreløpig har vi tatt ut et moderat antall streikende for å skåne tredjeparten, men det blir det en endring på allerede i dag. Vi varsler arbeidsgiverne i formiddag om hvem vi tar ut, sier Inger Mathisen, streikeleder for kommunesektoren.

De opplyser ikke om hvilke arbeidsgrupper som tas ut før informasjonsmøtet klokka ti.

Skatteoppgjørene

I ei pressemelding fra Skatteeteaten heter det at redusert bemanning ved kontorene kan føre til at behandlingen av selvangivelsene tar lengre tid.

– Publikum vil i første omgang merke virkning av streiken ved at vi ikke klarer å opprettholde ønsket servicenivå. Streiken vil også ramme telefontjenesten vår, slik at det her vil bli lengre ventetider, sier HR-direktør Lise Sannerud.

Men de understreker at det foreløpig ikke er grunn til å tro at skatteoppgjøret i juni vil bli vesentlig forsinket.

Disse statlige virksomhetene er rammet i Sør-Trøndelag:

•Skatteetaten
•Politiet
•NAV
•NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag
•Buf-etat
•Kriminalomsorgen
Kilde: LO Stat.

Disse kommunale virksomhetene er rammet i Nord-Trøndelag:

•Innherred renovasjon
•Innherred samkommune
•Levanger kommune
•Meråker kommune
•Returia IR AS
•Snåsa kommune
•Verdal kommune

Disse kommunale virksomhetene kan bli rammet i Sør-Trøndelag:

•Envina IKS
•Klæbu kommune
•Melhus kommune
•Oppdal kommune
•Oppdal kulturhus KF
•Renholdsverket AS
•Retura Trondheim reholdsverk
•Trondheim kommune
•Trondheim parkering
•Ørland kommune
•Ørland kultursenter KF
Kilde: Fagforbundet.

Disse virksomhetene er rammet i Trondheim:

•Adolf Øiens skole
•Bymarka friluftsbarnehager
•Bymarka naturbarnehager
•Byåsen barnehager
•Byåsen hjemmetjeneste
•Byåsen skole
•Byåsen videregående skole
•Charlottenlund ungdomsskole
•Dalgård skole og ressurssenter
•EC Dahls sykehjem
•Enhet for ergoterapitjeneste
•Enhet for fysioterapitjeneste
•Flatåsen barnehage
•Flatåsen skole
•Furutoppen barnehage
•Gerhard Schønings skole
•Gjørtlervegen barnehage
•Granåsen barnehager
•Hallset barnehager
•Hallset skole
•Hammersborg barnehage
•Haukvatnet friluftsbarnehager
•Havsteinekra helse- og velferdssenter
•Helse- og velferdskontor Midtbyen
•Hjorten Helse og Velferdssenter
•Huseby barnehage
•Huseby skole
•Hårstad barnehage
•Ila skole
•Ilabekken barnehager
•Ilevollen og EC Dahls helse- og velferdssenter
•Kolstad barnehage
•Kolstad skole
•Lade skole
•Munkvoll helse- og velferdssenter
•Munkvoll hjemmetjeneste
•Nedre Flatåsen barnehage
•Nidelven hjemmetjeneste
•Nyborg barnehage
•Nyborg skole
•Personaltjenesten
•Ranheim barnehager
•Romolslia barnehage
•Romolslia skole
•Saupstad hjemmetjeneste
•Saupstad skole
•Saupstadringen barnehager
•Selsbakk skole
•Stavset skole
•Sverresborg barnehager
•Sverresborg skole
•Søbstad helsehus
•Trondheim katedralskole
•Ugla skole
•Valset og kystadåsen barnehager
•Vestkanten barnehager
•Øya helsehus
•Åsveien skole

Streikevakter

Streikevaktene fra renholdsverket er på plass.

Foto: Morten Andersen / NRK