Trøndelag politidistrikt er best i landet på tillit

Trøndelag politidistrikt og Oslo politidistrikt gjør det best i politidirektoratets årlige tillitsundersøkelse. Dårligst ut kommer politiet i Finnmark.

Politihuset i Trondheim

Trøndelag politidistrikt kommer best ut i politidirektoratets årlige tillitsundersøkelse.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Politidirektoratets årlige tillitsundersøkelse sjekker hvor stor tillit de forskjellige politidistriktene har fra sine innbyggere.

Trøndelag politidistrikt gjør det best i årets undersøkelse, 86 prosent av de trønderske respondentene, svarer at de har ganske eller svært stor tillit til politiet, det skriver politiforum.no.

Oslo politidistrikt kommer på en andreplass med 84 prosent og Øst politidistrikt på tredje med 83 prosent.

Politimester i Sør-Trøndelag politidistrikt, Nils Kristian Moe

Nils Kristian Moe synes det er viktig med tillit mellom innbyggere og politi.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Vi er veldig fornøyde. Det betyr mye at innbyggerne har stor tillit til oss. Dette er noe vi jobber med hver dag og det er kjempeviktig, sier politimester i Trøndelag politidistrikt, Nils Kristian Moe.

Håper på fortsatt tillit

Tidligere i januar ble det klart at 126 av politiets tjenestesteder vil legges ned. Trøndelag mister 20 tjenestesteder.

Intervjuene til undersøkelsen ble gjennomført i fjor, før de første forslagene om nedleggelser av lensmannskontorer ble kjent.

– Jeg håper virkelig ikke dette svekker innbyggernes tillit til oss. Men det er klart at det er vår oppgave å opprettholde og bevise at vi fortsatt er like til stede som før. Vi må nok gjøre noen endringer i måten vi jobber på for å få til det, sier Moe.

Undersøkelsen viser også at en av tre er bekymret for å bli utsatt for svindel på internett og ID-tyveri.

Moe mener dette er noe de kan bli bedre på.

– Vi prøver å ta tak i flere slike saker. Vi har mye kompetanse på feltet, men vi må bli bedre. En sak vi jobber mye med innenfor feltet akkurat nå er katalogsaken.

Viktig med godt tillitsforhold

5472 personer fra hele landet ble intervjuet over telefon som en del av undersøkelsen.

Med unntak av Oslo politidistrikt, ble det gjennomført mellom 349 og 406 intervjuer i hvert politidistrikt, opplyses det i rapporten.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård

Politidirektør Odd Reidar Humlegård synes det er bra at åtte av ti har tillit til politiet på landsbasis.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Politiet i Finnmark kommer dårligst ut på årets undersøkelse hvor 73 prosent har ganske eller svært stor tillit til politiet. Nest nederst er Vest politidistrikt, med 76 prosent.

80 prosent har ganske eller svært stor tillit til politiet på landsbasis.

– Det er veldig gledelig å se at åtte av ti innbyggere har tillit til politiet. Et godt tillitsforhold mellom politi og borgere er avgjørende for politiets evne til å utføre sine tjenester, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård, i en pressemelding på politi.no

Moe ønsker å fortsette å jobbe for innbyggernes tillit.

– Alle våre møter med innbyggerne i hverdagen er svært viktig for tillitsforholdet. Vi skal ikke hvile på laurbærene, avslutter han.