Trøndelag må tillate mer bjørn

Klima- og miljødepartementet mener Trøndelag ikke gjør nok for å oppfylle pliktene fylket har som område for bevaring av bjørn i Norge. Kravet er at det skal finnes tre bjørnebinner med unger her, men i dag blir dette ikke oppfylt. Departementet ber nå om at området der bjørn kan yngle utvides. Lederen i rovviltnemnda i Trøndelag Gunnar Alstad sier han er helt uenig med departementet.