Trøndelag kan få fem nye kommuner

Fem kommuner på Nordmøre skal bruke det neste året på å utrede om de skal bli en del av Trøndelag. Dette er ikke greit for fylkesordføreren i Møre og Romsdal.

Kongeskipet i Aure

Aure kommune på Nordmøre skal utrede om de skal bli en del av Trøndelag. Fire andre kommuner vurderer det samme. Dette bilde er tatt da kongeparet besøkte Aure i 2014.

Foto: Terje Reite / NRK

Torsdag avgjorde kommunestyret i Aure at de vil bli med på en felles utredning sammen med kommunene Smøla, Kristiansund, Halsa og Surnadal.

– Vi går for en felles utredning. Det vil danne grunnlag for om vi skal søke om overflytting fra Møre og Romsdal til Trøndelag, sier ordfører i Aure, Ingunn Oldervik Golmen (Sp).

Kommunene skal nå be om et møte med Kommunaldepartementet.

Fylkesordfører vil beholde kommunene

Jon Aasen

Fylkesordfører Jon Aasen vil beholde fem kommuner på Nordmøre som en del av Møre og Romsdal.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

– Det sier seg selv at dette har jeg veldig lite sans for. Jeg slutter meg til vedtaket i fylkestinget om at vi ønsker Møre og Romsdal som et eget fylke i regionreformen, sier fylkesordfører Jon Aasen (Ap) i Møre og Romsdal.

– Så en utredning fra de fem kommunene er ikke greit for deg?

– Naturligvis er dette ikke helt greit.

De fem kommunene på Nordmøre venter på del to av regjeringas regionreform som åpner for grensejusteringer og søknader om overflyttinger. Men først skal Stortinget behandle regionreformen og forslaget i ei stortingsmelding om at dagens 19 fylker endres til om lag 10 regioner fra 2020.

Laster kart, vennligst vent...

Disse fem kommunene på Nordmøre skal utrede om de skal søke om å bli en del av Trøndelag. Dette er kommunene Kristiansund, Aure, Halsa, Smøla og Surnadal.

Fordeler ved å bytte fylke

– Hvorfor er det interessant for Aure kommune å bli en del av Trøndelag?

– Det er flere årsaker. Spesielt i Kristiansund er den betente sykehussaken en del av bakteppet. For oss andre ser vi at dette ikke er det viktigste. Vi kan også oppnå mye av det vi har behov for innen næringsutvikling, samferdsel og det kan være andre områder, sier Oldervik Golmen.

– Det at vi jobber med dette har jo utløst en del aktivitet fra Møre og Romsdal fylkeskommune og at vi i større grad blir sett og hørt i forhold til oppgaver som fylket skal ivareta overfor kommunene, sier hun.

Olve Utne og Ingun Golmen, ordfører Aure

Ordfører i Aure, Ingunn Golmen, fikk underskriftsliste fra innbyggere som vil bli en del av Trøndelag i fjor høst. Her sammen med aksjonsleder Olve Utne.

Foto: NRK

Ingen overbudspolitikk

– Vil Møre og Romsdal gjøre noe det neste året for å overbevise kommunene om at de har det best der de er?

– Vi gjør det vi kan med fordeling av fylkeskommunale midler etter behov, søknader og fornuft. Nordmøre får i dag en del over gjennomsnittet i forhold til folketall. Hverken de eller vi er tjent med en overbudspolitikk. Vi skal være en regional utvikler i fylket, sier fylkesordfører Jon Aasen.

Han tviler på at de fem kommunene på Nordmøre vil oppnå så mye om de blir en del av Trøndelag.

– Jeg synes ikke det og jeg synes det er merkelig om det skal være så mye å hente på samferdselssektoren, sier Aasen.

– Flere forhold spiller inn. Svaret er ikke gitt, sier ordføreren i Aure, Ingunn Oldervik Golmen.