Frykter tidenes største rasering

Trøndelag står foran sitt aller største naturinngrep noensinne. Det mener miljøvernere. Ledelsen i NVE er nå på siste befaring for å finjustere hvor den nye hovedkraftlinja gjennom Trøndelag skal gå.

NVE på befaring i Hasselvika i Rissa

NVE møtte opp i lang rekke tirsdag for å befare traseen hvor Trøndelags nye monstermaster skal stå.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden, NRK

– Dimensjonene er så enorme, og naturinngrepet så stort. Jeg tror ikke folk flest helt har fått med seg hva som er i ferd med å skje, sier innbygger i Hasselvika i Rissa, Jørgen Sannan.

I to dager er ledelsen i NVE på sluttbefaring i Trøndelag for å se traseen for hvor den nye hovedlinja for kraftoverføring mellom Nordnorge og Nordmøre skal gå.

NVE på befaring i Hasselvika i Rissa

NVE i Hasselvika i Rissa. Fra venstre: Rune Flatby, NVE, Lisa Hammer, NVE, Per Sanderud, direktør NVE, Marius Skjærvold prosjektleder Statnett, skeptiker Jørgen Sannan, fra Hasselvika.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden, NRK

Trøndelag vil få sine egne monstermaster, og i går kom NVE og Statnett blant annet til Hasselvika i Rissa hvor kraftlinja skal føres opp fra Trondheimsfjorden. Flere var møtt opp for å få stille utbyggerne noen siste spørsmål.

– Jeg føler de holder oss for narr. Det er flere viktige ting de unnlater å svare på, blant annet i forhold til kryssinga av fjorden, sier Jørgen Sannan.

Vet det er store inngrep

Besøket i Rissa tirsdag er del av en to dager lang sluttbefaring hvor ledelsen og saksbehandlere i i NVE samt Statnett, er innom de mest omstridte og sentrale delene av traseen til kraftlinja. Blant annet i Agdenes, Snillfjord, Rissa og Orkdal.

Kraftlinja og mastene som planlegges er de samme monstermastene som skapte stor diskusjon i Hardanger. Kraftlinja vil være en del av hovedlinjenettet i Norge, og skal lede 420 kV.

Monstermaster i Kvam, Hardanger

Monstermaster i Kvam, Hardanger.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX
NVE befaring Hasselvika, Rissa

Mastene vil strekke seg innover bak fjellene i bakgrunnen og skape forbindelse med vindmølleanlegg som er bygd og planlagt lengre nord på Fosen.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden, NRK
Byggestart på Kvamskogen

Byggestart på Kvamskogen i Hardanger.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

– Naturinngrep er en konsekvens av denne typen anlegg. Det er store inngrep og viktig å ta seg tid. Vi møter mange ulike interessegrupper på denne turen. Det er en veldig verdifull erfaring for oss. Nå samler vi inntrykk for å få kommet i havn med den videre saksbehandlinga og ferdiggjøringa av saken, sier direktør i NVE, Per Sanderud.

Påklaget til departementet

Kraftlinja er et ledd i den store nasjonale vindkraftsatsinga. Linjenettet slik det er i dag er ikke dimensjonert for å transportere de store mengdene strøm det legges opp til skal produseres på Fosen.

Kraftlinja har vært under planlegging i flere år. Det har vært to høringsrunder.

Utbyggerne har stått i kø om å søke NVE om konsesjoner til å bygge vindmølleanlegg. Særlig har interessen vært stor for å sikre seg rettigheter på Fosen hvor topografi og værforholdene skal ligge godt til rette.

Naturvernforbundet har påklaget kraftlinja samt fire av de planlagte vindmølleparkene på Fosen, til Olje - og Energidepartementet, hvor klagene ikke er ferdigbehandlet.

– Vi er spesielt bekymret alle veiene og infrastrukturen som må til for å sette opp kraftlinja. Den kommer til å gå gjennom sentral og uberørt natur. Alt som planlegges av vindkraft og kraftoverføring på Fosen er store naturinngrep, sier leder i Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Steinar Nygaard.

Vanskelig avveining

Tanken er at kraftlinja skal knytte de planlagte vindmølleparkene sammen, og transportere krafta videre ut i verden.

For mange kan det virke meningsløst at områder som tildigere har vært underlagt sterke restriksjoner for blant annet snøscooterkjøring, nå åpnes for anleggstrafikk.

Kraftlinja er 127 kilometer lang fra Åfjord til Trollheim i Møre og Romsdal. I tillegg til 25 km fra Snillfjord til Orkdal. Det vil innebære anleggsarbeid å få montert den opp.

– Ser vi alle planene under ett med vindmølleanleggene og kraftlinja fra Namsos i nord ned til Trollheim, er det ikke tvil om at dette vil bli det største naturinngrepet noensinne i Trøndelag, sier leder i Fosen Naturvernforening Magnar Østerås.

Sjøkabel ikke aktuelt

Rissa kommune har tidligere stilt krav om at deler av traseen skal legges i sjøkabel, for å spare de mest sårbare naturområdene. Sjøkabel ansees som kostbar teknologi, som i tillegg er vanskelig å vedlikeholde. Sjøkabel på Fosen vil ikke være aktuelt i følge NVE.

Mellom Agdenes og Rissa er det allikevel et 8 kilomenter langt sjøkabelstrekk for å krysse Trondheimsfjorden. I Hasselvika i Rissa vil det plasseres en muffestasjon som vil være 15 dekar stort. Det skaper reaksjoner i lokalmiljøet.

– Vi er spesielt fortvilt over all den konstante støyen stasjonen vil gi fra seg, i tillegg til at det visuelt vil bli helt forferdelig. Dette området er et flittig brukt friluftsområde, sier Jørgen Sannan.

Ferdig til høsten

De nasjonale føringene på at norge skal være et foregangsland for fornybar energi legger et ekstra press på NVE for å få sluttstilt kraftlinjeplanene. Vassdrags og energidirektøren håper en strek vil bli satt i løpet av sommeren.

– Det er ikke noe så langt på denne turen som tilsier at vi må utsette saken. Vi føler vi bør lande snart. Ut fra det vi vet nå, håper vi å ha alt klart til høsten, sier Sanderud.

Ny kraftlinje Trøndelag

Kartet viser hvor den nye kraftlinja kan bli lagt, med tilknytning til planlagte vindmølleanlegg.

Foto: Grafikk: Tuva Tagseth / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.