NRK Meny
Normal

Trøndarar sviktar nattverden

Det er færre som går til nattverd i Nidaros bispedøme enn andre stader i landet.

Tor Singsaas, biskop, Nidaros bispedømme
Foto: Trond Leirvik / NRK

- Eg skulle gjerne hatt høgare tal for Nidaros, seier biskop i Nidaros Tor Singsaas til NRK Trøndelag

Tal frå kyrkja syner at trøndarar er blant dei som går minst til nattverd. Oslo bispedømme har flest deltakarar i nattverden. Der deltek 37 prosent av kyrkjegjengarane, medan Nidaros bispedøme berre har 14 prosent deltaking.

Saman med Sør-Hålogaland og Hamar er dette dårlegast i landet.

Stor utfordring

- Eg vil tru at vi har ei utfordring i å fortelje folk at det ikkje skal vere noko større barriere for å gå til nattverd enn å døype ungen sin. Det er same innhald og same bodskap, seier Singsaas.

Biskopen trur noko av grunnen til den låge deltakinga er at færre av gudstenestene i Trøndelag inneheld nattverd.

- På 1800-talet gjekk alle til nattverd. Så vart det eit problem for mange at det berre var ein vane. Dei som ikkje var personleg kristne slutta å gå og det heng igjen.

På veg oppover

Trass i at trønderane er mellom dei dårlegaste i landet til å gå til nattverd er det stadig fleire som går til nattverd, ifølgje biskopen.

- Problemet er nok at det ikkje er nattverd på dei store folkekyrkjedagane til dømes 1. juledag 1. påskedag, medan dei i Oslo har nattverd på alle.

Viktig å delta

Han meiner det ikkje er nokon grunn til å sitje i kyrkja å sjå på andre delta utan å gjere det sjølv.

- Det er ingen som hindrar folk i å delta. Dette er ei gåve. Det er noko av det heilagaste vi har når vi står med Jesu lekam mellom hendene våre, seier biskopen.

Video fra Trøndelag

Slik gikk det med Mette Vollan i uværet.
Skiheisen i Vintervannskleiva åpen igjen.
På gata i Trondheim krysser folk fingrene for at Petter Northug kommer seg til OL i Sør-Korea.