Milliongave til kreftforskning ved St. Olav

Forretningsmannen Trond Mohn gir St.Olavs Hospital nytt kreftforskningsutstyr til en verdi av 40 millioner kroner. Gaven er en cyklotron som vil supplere pet-scanneren Mohn gav til sykehuset i 2012.

pet-scanner

Nytt utstyr for å forske på og behandle kreft ble i dag gitt til St. Olavs Hospital. Gaven har en verdi på 40 millioner kroner og er gitt av foretningsmannen Trond Mohn.

Foto: NRK

– Dette er en fantastisk forskningsmulighet som vi ser veldig frem til. Det gir oss en mulighet til å forske både på grunnleggende mekanismer knyttet til pet-mr og til anvendelse i mer pasientbehandling, sier rektor ved NTNU, Gunnar Bovim til NRK.

I 2012 gav forretningsmannen Trond Mohn en pet-mr-scanner til St. Olavs Hospital til en verdi av 50 millioner kroner. I dag ble det kjent at Mohn også gir St. Olavs Hospital en såkalt cyklotron - til en verdi av 40 millioner kroner.

Med dagens gave kan kreftbehandling - og forskning i Trøndelag nå enda lengre enn tidligere. Mohn mener det er vikig å få på plass cyklotronen.

– Det er jo fordi man kan firedoble kapasiteten nå. Det betyr at flere blir hjulpet, og man kan i tillegg drive mye forskning som vil sette oss bedre i stand til å behandle pasientene senere, sier Trond Mohn.

Bedre utredning av kreftpasienter

Ved hjelp av cyklotronen kan St.Olavs Hospital blant annet selv produsere radioaktivt stoff som brukes i pet-undersøkelser.

Cyklotron er en partikkelakselerator som produserer radioaktive stoffer til bruk i pet-mr-og pet-ct-undersøkelser.

– Vi er veldig takknemlige for gaven. Å kunne produsere det radioaktive stoffet lokalt gir nye og spennende muligheter for forskningsprosjekter. Dette er forskning som kan gi bedre metoder for diagnostisering av blant annet kreft, sier Bovim i en pressemelding.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Nils Kvernmo, Trond Mohn, Gunnar Bovim og Stig Slørdahl

Gledelige nyheter og god stemning på pressemøtet ved St. Olavs Hospital i dag. Fra venstre: Nils Kvernmo, administrerende direktør ved St. Olavs Hospital, Trond Mohn, Gunnar Bovim, rektor ved NTNU, og Stig Slørdahl, viseadministrerende direktør ved St. Olavs Hospital og leder i styringsgruppa for cyklotron-prosjektet.

Foto: Morten Andersen

Må bygge eget hus

Til våren levers et forprosjekt som går ut på å tilrettelegge for den beste bruken av utstyret i framtida. Det vil bli behov for å sette opp et eget bygg i tilknytning til forskningsutstyret.

– Det må bygges et nytt hus, og det må også forberedes hvordan vi skal kunne produsere dette legemiddelet. En ting er å ha en cyklotron som produserer isotopen men det må bindes til et molekyl som er et legemiddel som skal injiseres i pasientens blodårer, sier Stein Kaasa, viseadministrerende direktør på St. Olavs Hospital og leder i styringsgruppen for cyklotron-prosjektet.

Kaasa tror det nye utstyret kan være operativt tidlig i 2018.

– Dette betyr at kreftpasienter som kommer til St.Olavs Hospital vil kunne få utredining med pet-ct og pet-mr på det øverste internasjonale nivå og de vil da være sikret en så målrettet behandling som mulig, sier Kaasa.

St.Olavs Hospital får milliongave til kreftforskning