Trolig protest mot beiteavtale

Stortingspolitiker Inge Ryan mener at den svenske reinen på trønderske beitemarker antagelig er en protest mot manglende beiteavtale mellom Norge og Sverige.

Rein på vidda
Foto: NRK

Flere tusen tamrein er for tiden inne på trønderske beiteområder.

- Norge og Sverige er i forhandlinger om en beiteavtale og så vidt jeg vet så begynner man å nærme seg en løsning. Men det samme sa de for fire år siden også, sier Stortingsrepresentant Inge Ryan.

Inge Ryan satt for fire år siden som saksordfører for å få på plass en ny avtale om reinbeite mellom Norge og Sverige.

- Det viser bare at når det er internasjonale forhandlinger, selv mellom to naboland, så tar ting tid, sier Ryan.

Ønsker klare kjøreregler

Dette er en pikant sak som har skapt bølger i Sverige, for der mener enkelte samer at det er for mye norsk rein som spiser opp og ødelegger deres beiter.

- Svenskene mener at norske samer er favorisert, sier Ryan.

Dermed er vi for første gang siden 1905 nært en liten grensekonflikt. En konflikt som altså skaper skaper store problemer for de reineiere i Trøndelag som må begynne å skille ut svenske dyr.

- Jeg mener det blir feil om hver enkelt reineier må løse opp i dette. Da kommer vi lett opp i uverdige konflikter. Dette må den norske og svenske regjeringen løse opp i og lage klare regler slik at vi unngår konflikter mellom reineierne på norsk og svensk side, sier Ryan.