Hopp til innhold

St. Olav søker hodepinehjelp

NTNU og St.Olavs Hospital tester ut medisiner, og kanskje trenger de akkurat deg som forsøksperson.

Nevrosenteret, St. Olavs Hospital

Her ved nevrosentere forskes det på ny migrenemedisin.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Er du en av de som plages med kraftig, dunkende hodepine som gjør deg lys- og lydsky og som pågår i timer og dager? Da kan du kanskje hjelpe forskerne.

Ved St.Olavs Hospital tester de nå ut en ny medisin.

Legemiddelet som testes har tidligere blitt brukt som blodtrykksmedisin, men studier viser at den også har en god forebyggende effekt mot migrene.

– Vi vil nå teste denne medisinen opp mot tradisjonelle forebyggende migrenemedisiner for å se om den har mindre bivirkninger, sier instituttleder for nevromedisin, Lars Jacob Stovner.

Lars Jacob Stovner

Instituttleder for nevromedisin, Lars Jacob Stovner

Foto: Juliet Landrø

Trygge omgivelser

Forsøkene har allerede pågått over en periode, og nå trenger de flere trøndere som egner seg til å inkluderes i studien.

– Vi søker folk med hyppig migrene og helst ingen andre sykdommer, sier Stovner.

Stovner forsikrer om at det skjer under trygge omgivelser.

– Flere hundretusener har brukt disse medisinene i mange år, så vi kjenner til bivirkningene, sier Stovner.

Blindtest

Forsøket skjer ved at pasientene skal føre en hodepinedagbok i et år. Dette året deles opp i tre ulike perioder hvor pasienten skal prøve ut to ulike medisiner i første og andre periode.

Og i tredje periode skal pasienten være medisinfri.

– Ingen skal vite hvilken medisin pasienten får før etter perioden er over. Dette mener vi er den beste måten å teste nye medisiner. Blir en pasient syk kan vi åpne en forseglet konvolutt slik at vi får vite hvilken medisin pasienten reagerte på, sier Stovner.