Trenger 1 milliard, får 9 millioner

Rassikring av de mest utsatte veiene i Trøndelag kan ta lang tid.

Rasfare
Foto: Mette Moslet Kjesbu / NRK

Vegmyndighetene trenger nesten en milliard kroner for å rassikre de mest utsatte veiene i Trøndelag. På neste års statsbudsjett er kun ni millioner satt av til rassikring i Nord - og Sør-Trøndelag.

Vil ta 50 år

Det er de farligste punktene på risk- og fylkesveier i Midt-Norge som nå er kartlagt. Det vil koste 3,7 milliarder kroner å utbedre alle de rasfarlige områdene, men det skjer neppe med det første. Trøndelag fikk over statsbudsjettet kun ni millioner til rassikring, og millionen som gikk til Nord-Trøndelag var allerede oppbrukt.

- Med dagens tempo og størrelse på bevilgningene vil det ta nærmere 50 år, sier Kjetil Strand, strategisjef i Statens Vegvesen, region midt.

Verst på Møre

Sør-Trøndelag har to veitrekninger på prioriteringslista til statens vegvesen. Det er riksvei 714 i Bustlisundet og riksvei 723 i Åfjord. Nord-Trøndelag har seks rasutsatte punkt, men alle er vurdert kun middels farlig. Det er Møre og Romsdal som har flest rasutsatte punkt på veiene og dermed havner det meste av midlene der.

- Av de fem høyest prioriterte strekningene i region midt er det to i Sør-Trøndelag og tre i Møre og Romsdal, sier Kjetil Strand.

I januar legger samferdselsdept fram nasjonal transportplan for de ti neste åra. Startegisjefen i region midt håper og tror regjeringen ser behovet for et skikkelig løft i rassikringa.