Slik trenes plotthund for bjørnejakt

For første gang kan løse hunder bli brukt under jakt på bjørn i Verdal og Levanger.

For første gang kan løse hunder bli brukt under bjørnejakt i Levanger og Verdal.

Plotthund er en amerikansk støver og en ganske ny rase i Norge, ifølge Wikipedia brukes den hovedsakelig til jakt på bjørn, gaupe og rev.

– Jeg synes det gikk bra. Han var distrahert av andre ting på ett sted, men ellers gikk det veldig bra, sier Kjell Johan Hermann.

Sammen med Oddleiv Aksnes trener han såkalte plotthunder ved å dra en bit av et bjørneskinn i terrenget. Deretter skal hunden forsøke å finne skinnbiten ved å følge sporet, og det klarte den på kort tid.

Bjørn sett på Otterøya

Denne bjørnen ble fotografert ved Otterøya i Namdalen i 2013.

Foto: Kjartan Trana / NRK Trøndelag

Målet er å gjøre det lettere å finne og felle bjørn som tar sau på utmarksbeite.

– Utfordrende jakt

De 15 siste årene er over 5 000 sauer og lam tatt av rovdyr i Verdal. I den samme perioden er det ikke skutt bjørn i kommunen.

Oddleiv Aksnes sier at det i utgangspunktet er håpløst å finne bjørn.

– Den har et bevegelsesmønster som er forskjellig fra det vi er vant til som elg og rådyr. Den bruker tiden, og gjør mange krumspring for å bli kvitt det som kommer etter. Da er det veldig viktig å ha en hund som har evnen til å spore det individet den har startet på, og det er det vi trener på.

Søker om lov

Innherred samkommune har søkt myndighetene om å få slippe løs de to plotthundene under jakt, denne typen bjørnejakt er forbudt Norge.

– Den største utfordringen er vel å få direktoratet med på å si ja. Men jeg tror kanskje det er det vesentligste vi kan gjøre. Det er hunder skal hjelpe oss med å finne bjørnen, ellers må vi basere oss mye på flaks, sier Trond Rian, skogbrukssjef i Innherred samkommune.

Tidligere er det brukt plotthund under en jaktepisode i Saltdal, det skjedde i 2013. I tillegg er det gitt avslag på slik bruk av hund i Oppland, forteller Rian.