Garasjer til besvær i Levanger

Ei pittoresk garasjerekke kan innlede en ny vernestrid i trehusbyen Levanger. De utskjelte garasjene må få stå, ber en av eierne i et brev til kommunen.

Rivningstrua garasjerekke i Levanger

Garasjerekka i Jernbanegata i Levanger er en del av den moderne byhistoria og må få stå, hevder eier.

Foto: Jørn Haudemann-Andersen / NRK

De 32 små garasjene i Jernbanegata i Levanger som alle togpassasjerer ser den stygge baksida av når de passerer Levanger, er likevel en del av byens historie, sier advokat Ola Storaker.

Moderne byhistorie som må vernes

Han eier tre av de falleferdige plankegarasjene som blei satt opp i bilismens tidlige år i byen.

Advokaten mener garasjerekka må få stå, som bilde på byens utvikling, i en trehusby der heile sentrum nå blir verna av riksantikvaren.

Da bilen blei mer vanlig i Levanger på 1950-tallet var det slik at den som trengte garasje kunne søke kommunen om å få bygge, og så fikk man garasjetomt i Jernbanegata, sier Storaker:

Advokat Ola Storaker i Levanger

Advokat Ola Storaker eier tre av de små garasjene i Jernbanegata i Levanger.

Foto: Jørn Haudemann-Andersen / NRK
Ola Stene

Rådmann Ola Stene i Levanger ser liten verneverdi i garasjerekka i Jernbanegata.

Foto: Levanger kommune

Rivningsvedtaket er gjort

Levanger kommune har gjort vedtak om at garasjene skal rives, og gjennomfører nå taksering av dem før riving etter planen skal skje for å få plass til ny og bedre veg i området.

Rådmann Ola Stene er nokså lakonisk i kommentaren til den nye tanken om at garasjene må vernes:

– Det er vel ingen som har sett at de har noen sånn verneverdi akkurat, nei.

Sier rådmannen om den saken. Og slår fast at garasjerekka står for fall.

Les: Fjerner garasjerekke.

En viss nostalgi

For tida er det 15 eiere til de 32 "boksene". Mange av de større bilmodellene i dag får ikke plass inni dem, og garasjene er i dag mest gamle minner om ei forgangen tid i sentrum av byen.

Men nå går advokat og garasjeeier Storaker likevel i spisser for et forsøk på å få kommunens planer gjort om i siste øyeblikk.

Storaker hevder kommunen ikke vil få til ei minnelig ordning med eierne, og at det kan gå ti år uten at ei sanering blir satt ut i livet.

Da går tida ut for gjeldende reguleringsplan, noe advokaten ser som en juridisk mulighet for eierne til å få ha garasjene stående inn i framtida, i det bevarte, gamle Levanger.

Men rådmann Stene hevder løpet er kjørt for den gamle garasjerekka.

Helst vil han ha ei minnelig ordning med eierne om fjerning av garasjerekka, slik at kommunen unngår en runde med ekspropriasjon i området.