Trehusbyen Levanger får byantikvar

Et klart flertall i kommunestyret vedtok i ettermiddag at en av Norges mest verneverdige trehusbyer får byantikvar. Tidligere har partiene vært splittet i saken.

Levanger

Trehusbyen Levanger er verna, men ikke alle politikerne vil at kommunene skal få byantikvar.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

Saken har vært omstridt men en klart flertall med 32 mot tre stemmer vedtok å opprette stillingen som byantikvar i kommunestyret onsdag ettermiddag.

Dette er fellesforslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Høyre som er vedtatt. Se opptak fra debatten her.

  • Levanger kommune søker om tilskudd på kr 400.000 per år i to år for å opprette en byantikvarstilling fra 01.01.15.
  • Dersom Levanger kommune får innvilget søknaden, dekkes den kommunale andelen inn gjennom inntekter ved rådgiving / veiledning som byantikvaren utfører i forbindelse med ombygging / restaurering. Det utarbeides regler for dette.
  • Ordningen evalueres på slutten av to årsperioden.

Viktig for byen

Dermed vil elleve norske kommuner får byantikvar i løpet av kort tid.

Alle kommunene vil få 400.000 kroner årlig i to år fra Riksantikvaren når de nå oppretter nye stillinger som byantikvarer.

I kommunestyremøtet ble det tatt til orde for at en byantikvar blir viktig også i trehusbyen Levanger og få betydning for kommende generasjoner.

– Trenger byantikvar

Høyres gruppeleder Andreas Jenssen Hjelmstad mener byen trenger en byantikvar.

– Det er unikt det som har skjedd i Levanger. 243 bygninger er verna. En byantikvar vil også være en byutvikler. Det er jo ikke snakk om å verne enda flere bygninger i byen, sier Høyres gruppeleder.

Sammen med Venstre la Høyre fram et forslag om å utlyse stillingen som byantikvar internt og på åremål i to år. Partiene trakk forslaget og sluttet seg til fellesvedtaket.

Krigen raserte mange av de gamle trehusbyene i Midt-Norge, men Levanger i Nord-Trøndelag unnslapp. Derfor er byen i dag et enestående minnesmerke om hvordan en norsk småby så ut på slutten av 1800-tallet.