Tre års forvaring for å ha gått amok på legevakta

Retten var delt i spørsmålet om straff til den 26 år gamle mannen som truet pasienter og ansatte ved St. Olavs Hospital.

Legevakta ved St. Olavs hospital, som dekker Trondheim og flere nabokommuner

26-åringen som truet pasienter og ansatte er dømt til tre års forvaring.

Foto: Morten Andersen / NRK

Mannen som er tiltalt for blant annet å ha dratt ut oksygentilførselen til pasienter og rasert legevakten i Trondheim, er dømt til tre års forvaring med en minstetid på ett år.

Han er også dømt for å ha truet både pleiere, personale og leger som ikke ville forsyne ham med medikamenter.

Fagdommeren kom i mindretall mot lekdommerne ved fastsettelse av dommen.

Tvilende til forvaringsgrunnlag

Førstestatsadvokat og aktor i saken, Bjørn Kristian Soknes, synes straffen er for streng.

– Jeg stiller meg litt tvilende til at det er grunnlag for å gi forvaring. Det er ikke ufornuftig, for det er åpenbart en kvalifisert gjentakelsesfare. Men spørsmålet er om det forholdet han nå er dømt for er alvorlig nok til å kunne idømme reaksjonen forvaring, sier Soknes.

Han mener fengsel i ett år og seks måneder er passende straff.

– Det har også mindretallet kommet frem til. Så nå avventer vi litt og ser hvilken stilling domfelte tar til saken.

26-åringen er fremdeles varetektsfengslet og har fjorten dagers ankefrist.