Trailer med problemer

På E6 mellom Magneten og Heir har en trailer fått problemer. Dette skaper noen trafikale utfordringer. Politiet er på stedet.