Trailer i bergvegg Singsås

  • Litt ventetid på Singsås

    På Fv 30 i Sør-Trøndelag blir trafikken dirigert ved Kroken mellom Singsås og Haltdalen der et vogntog har kjørt av veien. Det pågår nå berging av vogntoget, og bilister må regne med litt ventetid.

Siste fra Trøndelag