Trailer har sakset i Horvereid

På flykesvei 7110 i Horvereidbakkan, mellom Skagakorsen og Horvereid, har en trailer har sakset slik at den sperrer begge kjørefelt. Vegtrafikksentralen melder at det er omkjøring via fylkesvei 769.