Lojal mot skoggiganten tross store tap

Skogeierne har vist stor lojalitet mot Norske Skog tross enorme tap. Nå frykter de at gjeldskrisa selskapet har havnet i, truer videre drift ved papirfabrikken på Skogn.

Jens Nicolai Jenssen

En av de store skogeierne i Trøndelag, Jens Nicolai Jenssen, sier det er en tragedie om papirfabrikken på Skogn går over ende.

Foto: Grete Thobroe / NRK

– Halvparten av hvert tre som blir hogd i midt-norske skoger havner på Skogn. Et bortfall av fabrikken på Skogn vil være en tragedie, sier skogeier og mangeårig aksjonær i Norske Skog, Jens Nicolai Jenssen i Hommelvik.

Gullkalven

Fabrikken er i dag eget aksjeselskap som går bra. Men eieren, Norske Skog, har formidable gjeldsproblemer som de må få løst for å sikre videre drift. Skog-konsernet har i dag ei gjeld på 8,7 milliarder kroner.

Norske Skog Skogn

Papirfabrikken på Skogn har vært gullkalven i konsernet i flere år.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

– Det har hele tiden vært en massiv lojalitet blant skogeierne om å støtte opp om konsernet, og vi har sett viktigheten av å ha en fabrikk på Skogn. Den har over lang tid vært gullkalven i Norske Skog, sier Jenssen.

Allskog, som eies av 8700 skogeiere nordenfjells, er fortsatt blant de ti største eierne i Norske Skog med sine 5,7 millioner aksjer. En gang var aksjen verdt 100 kroner, i dag er de tilbudt kroner 2,80,-.

Det som er tapt er tapt

Men tross store tap vil de ikke selge, for de har fortsatt tro på selskapet.

– Norske Skogs virksomhet i Norge er viktig for norske skogeiere fortsatt, selv om det ligger et smertelig tap bak. På sikt vet vi at skogen er en ressurs som det norske samfunnet vil dra nytte av, og på sikt kan også de norske fabrikkene konverteres til andre produkter i tillegg til avispapir. Det sier Eilif Due, styreleder i Allskog og styrerepresentant i Norske Skog.

Rigget for fremtiden

Eilif Due

Eilif Due, som er Allskogs representant i styret i Norske Skog, mener skogkonsernet er rigget for svingningene i fremtiden.

Foto: Allskog

Han mener konsernet har gjort store tilpasninger og er rigget for svingningene fremover, men de må få på plass en ordning så de klarer betjene gjelda.

– Vi må få stablet gjelda på en annen måte så vi får flere år på å betale gjelda enn det vi har i dag. Eneste måten å sikre verdiene på er at selskapet drives videre, sier Due.

6. januar er det ekstraordinær generalforsamling i Norske Skog. Amerikanske Blackstone har den siste tiden kjøpt seg opp til å bli største eier og vil skifte ut tre styremedlemmer.

Vil samarbeide

Eilif Due er blant styremedlemmene som fortsatt er med, og er innstilt på å samarbeide med de nye eierne.

– Jeg tror at de som nå kjøper seg inn er opptatt av at dette er et konsern som går videre og utvikler seg

Skogeieren i Hommelvik, Jens Nicolai Jenssen, håper de nye eierne sørger for at fabrikken på Skogn består.

– Det er viktig at vi har eiere som vil Norske Skogs beste, og ikke tenker bare finansiell avkastning.