Trafikkulykke ved Jonsvannet

  • Betjener ikke holdeplasser for buss

    På grunn av ulykken ved Solbakken skole betjenes ikke holdeplasser for buss fra og med Osbakken til Karlsheim. Politiet melder at opprydding tar cirka to timer, det twitrer AtB.