Trafikkulykke Trondheim

Det har vært en kollisjon mellom bil og motorsyklist i rundkjøringen ved Brattøra. Motorsyklist er bevisst, opplyser politiet. Et felt er stengt, manuell dirigering.