Trafikkulykke på Hitra

Fv 714 er helt sperret som følge av trafikkulykke ved Barmfjorden på Hitra. Nødetatene er på stedet. Totalt fire personer er involvert i ulykke mellom to biler. Det er ukjent skadeomfang.