Trafikkulykke på FV30

  • Omkjøring etter ulykke

    Fylkesvei 30 er fortsatt stengt etter en ulykke. For kjøretøy under åtte tonn er mulig omkjøring på fv. 541 via Sundet på vestsiden Glåma. Tyngre kjøretøy kan kjøre via 705 om Selbu.