Trafikkulykke på FV30

Trafikkulykke med personskade på fylkesvei 30 mellom Glåmos og Røros. Redningsarbeid pågår på stedet. Vegen er sperret, opplyser politiet på Twitter.