Trafikkulykke på E14

Det har skjedd et trafikkuhell på E14 øst for Flornes. Det skal ikke være personskade, men trafikale problemer - politiet på vei til stedet.