Trafikkulykke Nærøy

Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke mellom en personbil og en anleggsbil på fylkesvei 770 i Nærøy.