Trafikkulykke i Stjørdal

Politi og ambulanse rykker ut etter melding om en trafikkulykke ved Øfstibekken på fylkesvei 26 i Stjørdal. Det skal være snakk om lettere personskade. Veien er sperret.