Trafikkulykke i Namdalen

Nødetatene rykker ut etter melding om en trafikkulykke på fylkesvei 17 vest for Skage.