Trafikkulykke i Markabygda

To biler har kollidert i Markabygda i Levanger, men ingen i bilene skal være skadd, opplyser politiet.