Trafikkulykke FV761

  • En person til sykehus

    Politiet melder at det er påkjørsel bakfra i Inderøy. En person klager over smerter, kjøres til sykehuset i Levanger for sjekk. Trafikken går som normalt på Fylkesvei 761 .