Trafikkulukke på Inderøy

Det er meldt om ei trafikkulukke på fylkesveg 761 på Inderøy. To bilar med til saman tre personar er involverte. Skadeomfanget er førebels ukjent. Det er glatt på staden. Nordgåande felt er blokkert. Naudetatane er på veg.

Siste fra Trøndelag

Alf Skille

TV-nyheter ved Alf Skille

TV-nyheter ved Alf Skille