NRK Meny
Normal

Trafikkaos ved ny skole

En påkjørsel, en krasj og mange nestenulykker i løpet av de første skoledagene ved skolene på Guldbergaunet i Steinkjer.

En påkjørsel, en krasj og mange nestenulykker i løpet av de første skoledagene ved skolene på Guldbergaunet i Steinkjer.

Siden skolestart har det, ifølge folk NRK snakket med, vært nestenulykker og småkrasjer i dette området nesten hver dag.

Signe Johanne Monkan

Signe Johanne Monkan ble påkjørt bakfra i morges.

Foto: Tariq Alisubh / NRK
Rune Groven

Trafikklærer Rune Groven prøver å unngå å la elever kjøre i rushtrafikken.

Foto: Tariq Alisubh / NRK
Lise Martinsen

Lise Martinsen mener det er vanskelig å orientere seg i trafikken.

Foto: Tariq Alisubh / NRK
Sindre Jensen

Sindre Jensen sier han må beregne god tid til skolen på grunn av all trafikken.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Etter samlinga av både ungdomsskole, videregående skole og Steinkjerhallen som også brukes av studenter, har veien til skolene blitt en fare for både myke og harde trafikanter. Nå ønsker folk forbedring, og mener det må skje fort.

Det er spesielt ved skole start og -slutt at trafikken topper seg på Guldbergaunet i Steinkjer. Mange lever skal til eller fra skole og mange voksne skal til eller fra jobb i sentrum.

Det er særlig ved starten av hvert skoleår at det oppstår farlige trafikksituasjoner, og ved Guldbergaunet skjer det nå daglig.

Ble påkjørt bakfra

Signe Johanne Monkan kjørte bil i morges og ble påkjørt bakfra da hun stanset for en gutt som skulle krysse veien i fotgjengerfeltet.

– Det burde vært tatt hensyn til den sterke trafikkøkningen etter at skolen ble utvidet og det er så mange flere elever som skal hit, sier hun.

Hun kjører til jobb på skolen tre ganger i uka og beregner seg god til, likevel kan det oppstå uoversiktlige situasjoner.

Syklist påkjørt av bil

I går ble en syklist påkjørt av en bil i dette området og endte på sykehus med hodeskader. Kjøreskolen Gule Biler syns ikke lenger det er forsvarlig å bruke veien til øvelseskjøring og prøver å unngå den i rushtida.

– Det er fullt kaos hver dag før og etter skoletid, og det er nestenulykker og småsmeller nesten hver dag, sier kjørelærer Rune Groven.

Han etterlyser bedre gang- og sykkelveier og er skuffa over at det ikke ble gjort noe med veien i forkant av samlingen av alle skole- og idrettsbyggene.

– Jeg prøver så langt det er mulig å unngå dette området med mine elever, dette er for store utfordringer for ferske sjåfører, sier han.

Også elever og lærere forteller om farlige og vanskelige situasjoner når det er tett med biler og busser og elever til fots eller på sykkel og moped.

2 år siden skolene ble samlet

Det er to år siden skolene ble samlet, og selv med mange klager er lite gjort for å bedre situasjonen.

Ifølge Statens vegvesen skal veien kunne ha den trafikkbelastningen den nå er utsatt for, men de har planer for ei utbygging av krysset ned til skolen slik at det blir tryggere.

– Vi vil bedre trafikksikkerheten og ha planen klar slik at det kan gjennomføres i 2014, sier Helgar Sætermo som er seksjonssjef i Statens vegvesen.

Han mener ellers at bilister må ta hensyn, ta det med ro og tåle litt venting i kø på den tida da det er mest trafikk.

Traffikk ved Guldbergaunet i Steinkjer

Statens vegvesen planlegger å bedre trafikksikkerheten i området i 2014.

Foto: Tariq Alisubh / NRK