NRK Meny
Normal

Traff overgriper i intervju

I går kveld møtte politikerne i Trondheim tidligere barnevernsbarn i en åpen høring. Politikerne fikk høre sterke historier om overgrep og vold.

Osloveien skole
Foto: NRK

Om kort tid skal politikerne bestemme om barnevernsbarna skal få oppreisning og erstatning.

Og det var sterke historier politikerne fikk høre.

- Jeg ble misbrukt på institusjonen. Da jeg som voksen skulle bli intervjuet om rushistorien min, så var det overgriperen min som skulle foreta det intervjuet. Jeg selger heller kroppen min enn å gå på et offentlig servicekontor. Jeg ble fratatt mer verdighet ved å søke hjelp fra det offentlige enn ved å prostituere meg, forteller en dame.

- Det er veldig sterkt å høre sånne beretninger om ødelagte barneliv som samfunnet har ansvaret for og som vi nå skal ta ansvaret for gjennom å gi en uforbeholden unnskyldning og oppreisning, sier ordfører i Trondheim, Rita Ottervik.

Unnskyldning

Rita Ottervik. Ordfører i Trondheim.
Foto: NRK.

For Trondheim kommune har lovet en økonomisk oppreisning og unnskyldning til de som har vært utsatt for vold eller overgrep mens de var under barnevernets omsorg frem til 1980. For elever ved Osloveien skole gjelder det fram til 1986.

Oppveksten til Leif som nå er 64 år, handlet om vold og mishandling på en rekke barnehjem og institusjoner. Hans voksne liv har handlet om rusmisbruk og kriminalitet. Etter kveldens møte er han optimist:

- Jeg synes dette virker bra. For meg virker det som om at politikerne mener det de sier og jeg tror det blir fortgang i dette. Det viktigste for meg er at vi blir trodd og at vi får en unnskyldning, sier Leif.

Mørketall

For det er mange som e redd for ikke å bli trodd. Derfor er det også mange som ikke tør stå fram. Ordfører Rita Ottervik si det er store mørketall på hvor mange som egentlig har blitt utsatt for omsorgssvikt under barnevernet.

- Jeg vil si til alle som tenker: "Skal vi utsette oss selv for dette og fortelle historien vår?". Hvis man gjør det, så skal bli tatt på alvor, både i forhold til granskningskommisjonen, men også i forhold til oppreisning og søknadsbehandling i kommunen, sier Ottervik.

Sexmisbruk og religion

For mange er møtet med politikerne denne septemberkvelden første gang man står frem. En 47 år gammel kvinne som ønsker å være anonym, tok kontakt med støttegruppa for de overgrepsutsatte denne uka.

- Jeg var fosterbarn i tre forsjellige fosterfamilier og ble seksuelt misbrukt. Religion ble brukt som et maktmiddel og trusler. Det preger meg ennå, sier den 47 år gamle kvinnen.

Hva var det som gjorde til at du nå tok kontakt med støttegruppen?

- Det var fordi jeg hørte at det ikke var noen som skulle komme hit for å snakke om Gud og at det ikke var bønn. Her er det bare ulike mennesker med ulik bakgrunn som møtes uten at det er noen påvirkning av noe trossamfunn. Det var veldig viktig for meg, sier kvinnen.

Skeptisk

Mange av de overgrepsutsatte er godt fornøyd med å møte så mange politikere ansikt til ansikt. Men skepsisen er likevel stor til at de virkelig skal få hjelp. Mistilliten til det offentlige slipper ikke taket.

- Trondheim kommune har jeg aldri hatt tillit til. Politikere har det med å love mer enn de kan holde. Men nå har jeg blitt med og er jeg med til jeg ser resultater, sier den 47-årige kvinnen til NRK Trøndelag.

40 millioner

I slutten av måneden skal bystyret behandle rådmannens innstilling om oppreisning.

Trondheim må trolig ut med mellom 30 og 40 millioner kroner i erstatning til tidligere barnevernsbarn.

Beløpet avhenger av hvor mange som har krav på erstatning og hvor mye hver enkelt får, sier kommunaldirektør Jorid Midtlyng.

Først når søknadsfristen går ut om to år vet kommunen sikkert hvor mye erstatningsordningen koster.

Det er satt av penger i fond for å dekke utbetalingene.

Alle får

Alle barnevernsbarn som har blitt utsatt for mishandling i Trondheim skal få erstatning. Det slår kommunen fast.

I innstillingen til bystyret står at bare de som ble tatt under omsorg etter 1945 kan få erstatning.

Men dette er en skrivefeil, og kommunen slår nå fast at alle, uansett alder, kan be om erstatning.