Total systemsvikt

Olavsfestdagene slo i går kveld fast at millionunderskuddet på 6,9 millioner kroner skyldes systemsvikt på flere nivå og total feilbudsjettering.

Olavsfestdagene
Foto: Tone Iversen / NRK

Ingen konkrete personer har fått ansvaret for det økonomiske havariet, men arbeidet med å finne ut av dette fortsetter.

Direktør Randi Wenche Haugen, som tiltrådte 11. august i år, er uansett fornøyd med at man nå har fått noen svar.

- I dag er første dagen vi kan si at vi vet noen ting og ikke bare tror.

Urealistisk budsjett

Etter å ha gjennomgått regnskapstallene kunne ikke direktør for Olavsfestdagene Randi Wenche Haugen og styreleder Trude Marian Nøst peke på en enkelt årsak til det enorme underskuddet på 6,8 millioner kroner.

- Det må ha vært manglende realitetsorientering i budsjetteringen. Man har ikke tatt høyde for alle kostnader som man burde ha visst måtte løpe på, sier Haugen.

Direktør i Olavsfestdagene, Randi Wenche Haugen.
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

- Det er et sammensatt bilde, men vi ser at det er for høyt budsjettert på sponsor, for optimistisk budsjetterte billettinntekter, det er store kostnadssprekker på alt som har med teknikk, rigg, scene, lyd og lys og det er også store omkostninger på honorar, legger direktøren til.

Kommunerevisjonen overtar

Nå skal Trondheim Kommunerevisjon gå gjennom alle papirer og snakke med alle involverte for å finne hva eller hvem som kan ha skylden for det styret kaller total feilbudsjettering.

- De har vært her og hentet alt underlagsmateriell fra årsrapporter, interne rutiner, kontrakter, avtaler, honorarer, tekniske kontrakter og de kommer nå til å gå gjennom det hele og gjøre sine analyser ut i fra den samlede informasjonen, sier direktøren.