Tørrkoking i Orkanger

Tørrkoking førte til brannutrykning i Orkanger i formiddag. Da brannvesenet kom til stedet var det mye røyk i leiligheten, men ingen synlige flammer.