Hopp til innhold

Tore får ikke bo ved elva, men det får naboen lov til

To naboer i Overhalla i Trøndelag har begge søkt om å få bo ved elva Bjøra. Bare den ene fikk ja av kommunen. Det mener Tore Haukø er veldig urettferdig.

Tore Haukø

OPPGITT: Tore Haukø er oppgitt over behandlingen han har fått i Overhalla kommune, og mener han behandles urettferdig.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Jeg har lyst til å bo der borte. Jeg trives godt i Overhalla, og har fisket i Bjøra siden jeg var 12 år gammel. Derfor kunne jeg tenkt meg å bo permanent her nå. Men problemet er at kommunen ikke vil la meg skille ut tomta fra fritidseiendom til boligtomt, sier Tore Haukø (58).

Ulempe for landbruket

I flere år har han holdt til i ei hytte like ved elva Bjøra i Overhalla. Han er lidenskapelig sportsfisker og tilbringer mye av våren og sommeren i og ved lakseelva. Nå vil han bosette seg på tomta, men Overhalla kommune sier nei.

To hus ved Bjøra

FORSKJELL: De to eiendommene ligger begge like ved elva Bjøra i Overhalla. Men bare de som bor i huset ved den grønne ringen får lov til å bo der permanent. Tore Haukø bor i huset med den røde ringen.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Tomta ligger mindre enn 100 meter fra elva, og like ved jordbruksland. Der kan han være til ulempe for landbruket, mener kommunen.

– Men samtidig har naboen min oppe på haugen like bak meg fått lov til å skille ut tomta til boligformål. Han bygde seg et nytt hus der for et par år siden, og fikk lov til å bygge en helt ny vei rett ved åkeren, sier Tore Haukø.

Det synes han er urettferdig, og viser at at begge eiendommene ligger mindre enn 100 meter fra Bjøra, og like ved landbruksareal som fortsatt dyrkes.

– Jeg skjønner det ikke, og det oppleves veldig urettferdig. Det er rett og slett forskjellsbehandling, mener Haukø.

– Veldig rart

Han viser også til at det har stått både bolighus og driftsbygning på denne tomta tidligere. Men dette har ikke kommunen tatt hensyn til i sin behandling av saken.

Heller ikke grunneieren i området, Bjarne Flasnes, skjønner seg på Overhalla kommunes saksbehandling.

Bjarne Flasnes

UFORSTÅENDE: Bjarne Flasnes er grunneier ved Bjøra, og skjønner ikke hvorfor Overhalla kommune sier nei til å la Tore Haukø få bo ved elva.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Nei, det er veldig rart. Jeg skjønner ikke avslaget på byggesøknaden, når det plutsetlig kom opp et hus like ved tomta, sier han.

Også naboen som fikk lov til å bygge seg bolighus ved elva reagerer. Han synes det er rart at ikke Haukø får gjøre som han, nemlig få bosette seg ved Bjøra.

– Ligger for nært elva

NRK har snakket med ordfører i Overhalla, Per Olav Tyldum om saken. Han sier de har hatt en grundig gjennomgang av Haukøs søknad, og viser til at tomta ligger for nært elva og landbruksareal.

Han vil ikke stille til intervju om saken, fordi den fortsatt ikke er endelig avgjort.

Fylkesmannen i Trøndelag har avvist anken fra Tore Haukø, og kan ikke se at Overhalla kommune har gjort noen saksbehandlingsgsfeil her. Men Haukø gir seg ikke, og ber nå staten ved sivilombudsmannen se på saken.

– Ja, det gjør jeg. Jeg håper de ser galskapen i dette, og at det er så stor forskjellsbehandling i denne saken. Da håper jeg Overhalla kommune vil være så grei at de lar med få bo ved elva. Hvis ikke flytter jeg til Bindal kommune, som også har ei flott lakseelv. Der er det visst ikke noe problem å få bo ved elva, sier Tore Haukø.

To naboer i Overhalla ønsker begge å bo ved elva Bjøra. Bare den ene får lov til det. Kommunen sier nei til den andre. De to bor i husene som er ringet rundt.

VED ELVA: Begge de to eiendommene ligger ved dyrkamark og like ved lakseelva Bjøra i Overhalla.

Foto: Tariq Alisubh / NRK