Stortingskandidatar Trøndelag

Trøndelag har hatt 16 representantar på Stortinget denne perioden. Kven skal representere regionen dei neste fire åra?

Stortingssalen
Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Her finn du ein oversikt over alle listetoppane, dei sikre kandidatane og nokon som kan bli valt inn på Stortinget i haust.

Klikk på namna for å lese intervju med kandidatane. Ikkje alle har svart på NRK.no sitt e-postintervju.

Nord-Trøndelag

For stortingsperioden 2005–2009 var det valt inn seks representantar frå Nord-Trøndelag. Representantane var delt på Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (1), Framstegspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1) og Venstre (1).

Desse kan det bli dei neste fire åra:

Arbeiderpartiet:

Senterpartiet:

Framstegspartiet:

Sosialistisk Venstreparti:

Venstre:

Listetopper for andre parti:

Partia under hadde ikkje representantar frå Trøndelag på Stortinget forrige periode.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2005–2009 var det valt inn ti representantar frå Sør-Trøndelag. Representantane var delt på Arbeiderpartiet (4), Framstegspartiet (2), Høgre (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Kristeleg Folkeparti (1).

Desse kan det bli dei neste fire åra:

Arbeiderpartiet:

Framstegspartiet:

Høgre:

Sosialistisk Venstreparti:

Senterpartiet:

Kristeleg Folkeparti:

Listetopper for andre parti:

Partia under hadde ikkje representantar frå Trøndelag på Stortinget forrige periode.

(NRK)