Hopp til innhold

Tøffe forhandlinger på Ørland: Ingen bønder enige med Forsvarsbygg

17 bønder på Ørland har siden i desember forhandlet med Forsvarsbygg om de skal flytte fra slektsgårdene sine som ligger i rød støysone - eller bli igjen i støyen. Så langt har ingen kommet til enighet med staten.

Karl Erik Sørensen

Gårdbruker i rød støysone på Ørlandet, Karl Erik Sørensen, er bekymret for framtida og tror det er vanskelig for omverdenen å sette seg inn i problemstillingene gårdbrukerne i rød støysone lever med.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– Jeg tror det er veldig vanskelig å sette seg inn i hvordan folk har det når de må ta avgjørelser som dette, forteller Karl Erik Sørensen.

Han er en av 34 bønder i rød støysone, nærmest kampflybasen og mest støyutsatt, som skal forhandle med Forsvarsbygg om innløsning av bolighus på gårdsbruk.

De 17 første er i gang med forhandlingene. De 14 neste skal etter planen i møter med Forsvarsbygg til sommeren.

Karl erik sørensen

Karl Erik Sørensen er ikke med i første forhandlingsrunde med Forsvarsbygg, men eierne av flere av nabogårdene er blant de 17 første. Sørensen betegner situasjonen som svært vond og vanskelig for mange.

Foto: INGRID LINDGAARD STRANDEN / nrk

Arbeidet med innløsning av bolighus på gårdstun betegnes som krevende, og så langt har ingen kommet til enighet med Forsvarsbygg.

– Å måtte vurdere å selge boligen sin på en slektsgård som har stått i mange generasjoner er en meget spesiell situasjon, sier leder for støygruppa på Ørland og interessegruppa for beboerne i rød støysone, Hans Kristian Norset.

Ut av rød støysone

Målet til staten er å få folk ut av rød støysone, og å tilby løsninger som gjør det mulig for folk å flytte ut av støyen. F-35-flyene støyer vesentlig mer enn dagens F-16, noe som betyr store utfordringer for flere gårdsbruk rundt kampflyplassen.

F-35 i lufta før de ankommer Norge

Norge skal etter planen kjøpe inn 48 F-35-fly og fire opplæringsfly til en anslått og ikke bekreftet sum på rundt 62,6 milliarder kroner fra flyfabrikken Lockheed Martin i USA.

Foto: Helge Hopen / Forsvaret

Har du husdyr og åkrer og lever av dette, er det ikke så enkelt å si ja til å flytte.

– Kanskje blir det nettopp vi som legger ned bedriftene våre. Vi bønder har det jo i oss at vi skal gi fra oss gården i litt bedre stand enn den var da vi fikk den. Men kanskje vi ikke klarer det nå, og kanskje det er staten sin skyld at vi ikke klarer det. Det er betenkelig, sier Sørensen.

Gårdbrukerne har valget mellom å ta imot pengene fra Forsvarsbbygg for innløsning av bolighuset eller å si ja til begrenset støyisolering. Forsvarsbygg tilbyr ikke kjøp av driftsbygninger.

Er du bonde kan du bli sittende igjen med bygninger og jorda, men Forsvarsbygg kommer til å rive bolighuset ditt. Med mindre det er verneverdig, noe som bare et fåtall er. Mange bønder anser det som svært vanskelig å drive en gård i framtida ved at de selv bor utenfor rød støysone og resten av gården er igjen innenfor.

Frivillig

Carl Oscar Pedersen (H).

Eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase, Carl Oscar Pedersen er enig i at forhandlingene med gårdbrukerne er kompliserte, og at dette er en prosess som innebærer at man bruker god tid.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase, Carl Oscar Pedersen, er enig i at det er et vanskelig valg gårdbrukerne må ta.

– For gårdbrukerne så er det helt andre dilemmaer enn en boligeier. Det er kompliserte forhandlinger, men da er det viktig at vi gir de tid til å gå igjennom alle mulige fasiliteter knyttet til dette, sier Pedersen.

– Men vi tilbyr en frivillig innløsning eller støytiltak om man ønsker å bli boende. Det er de to hovedalternativene vi følger i disse behandlingene, og som også vedtaket i Stortinget i 2015 legger til grunn, fortsetter han.

– En meget spesiell situasjon

– Så langt har bare tre av 52 F-35 fly kommet til Norge, og man har ikke det fulle bildet av hvordan støyen blir enda, sier Sørensen. Han mener resultatene av den store husdyrundersøkelsen gjort i regi av Nibio som kommer i løpet av året, vil være viktig kunnskap for veien videre.

Hans Kristian Norset i støygruppa opplever prosessen i sin helhet som svært krevende.

Hans Kristian Norset

Leder for støygruppa, Hans Kristian Norset, sier gårdbrukerne i rød støysone har det tungt, og at mange føler seg presset til å vurdere løsninger de mener er uholdbare.

Foto: Tariq Alisubh

– For det første driver gårdeierne en næringsvirksomhet på eiendommen sin. Næringen vil bli mye vanskeligere å drive når de må flytte fra eiendommen sin. For det andre er det følelser i det. Det er tross alt frivillig om man vil selge, men med de løsningene som Forsvarsbygg legger til grunn, så føler mange at det er en tvang å selge, fortsetter han.