To tatt med promille

To personer blåste til over lovlig verdi under en promillekontroll i Tempekrysset i Trondheim. Rundt 100 sjåfører ble sjekka i kontrollen.