NRK Meny
Normal

Politireformen samler Trøndelag

Stortingsflertallet samler gradvis Trøndelag. Politireformen ga som resultat ett politidistrikt.

Politiet i Nord-Trøndelag

Nordtrønderpolitiets hovedkontor i Statens Hus i Steinkjer blir i framtida et underkontor under Trøndelag politidistrikt. Fylket blir uten egen politimester.

Foto: Steinkjerleksikonet

Politimyndigheten i et område fra Dovre til Majavatn - vel 500 kilometer, skal dermed ledes fra ett sted, sannsynligvis enten Trondheim eller Stjørdal.

Nord-Trøndelag politidistrikt blei en kortvarig affære

Tida med Nord-Trøndelag politidistrikt blei dermed en nokså kort periode i politiets administrasjonshistorie.

Så kort at politimester Trond Prytz, som opprinnelig var politimester i Namdal politidistrikt fram til 2002, da Nord-Trøndelag blei oppretta, blei sittende som den eneste politimester i Nord-Trøndelag, inntil politidistriktet nå blir lagt ned.

Trond Prytz

Trond Prytz blei den eneste politimesteren i Nord-Trøndelag politidistrikt.

Foto: Torill Aamodt / NRK

Søndag blei detaljene i politireformen kjent da et stortingsflertall bestående av regjeringspartiene, Venstre, Kr.f. og Arbeiderpartiet presenterte de nye planene. Dagens 27 politidistrikter blir redusert til 12 i framtida.

Sammenslåinga ingen bombe i Trøndelag

Dagens beslutning kommer ikke akkurat som noen nyhet eller noen bombe i noen del av Trøndelag.

Diskusjonen har allerede starta om hvor det nye politihovedkvarteret skal ligge, i Trondheim eller i Stjørdal, som har meldt seg på med full kraft for å få den nye etableringa.

Et politihovedkvarter i Stjørdal kan bli kompromiss

Stjørdal med sin framskutte posisjon som raskest voksende by i Trøndelag utenom Trondheim, er med sin fortsatte tilknytning til nordfylket i den posisjon at de kan håpe på å få hovedkvarteret for det nye politidistriktete. Dette vil kunne sukre pillen ei nedlegging av Nord-Trøndelag politidistrikt er for nordtrønderne.

Stjørdal framstår også som mer enn stor nok til at det er realisme i planene derfra, også med tanke på den plass byen har kommunikasjonsmessig.

Samtidig kan det virke nærliggende at politimesteren i det sammenslåtte distriktet sitter i Trondheim.

Bindal beholdes i Trøndelag

Bindalingenes ve og vel skal fortsatt tas hånd om av trønderpolitiet, enda det gradvis blir lenger til politimesteren. Først satt han i Namsos, så i Steinkjer.

I framtida blir det Stjørdal eller Trondheim.

Holm i Bindal

Holm i Bindal. Nordlandskommunen beholdes under trøndersk politimyndighet.

Foto: Billy Jacobsen / NRK