To asylmottak i Trøndelag legges ned

UDI sier opp ytterligere 300 plasser i ordinære asylmottak i Trøndelag. Mottakene i Steinkjer og Stjørdal legges derfor ned.

Steinkjerannan hotell

Mottaket på Steinkjersannan legges ned fra 1. januar, mens Stjørdal mottakssenter legges ned fra 1. februar.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Steinkjer mottak legges ned fra 1.januar, mens Stjørdal mottakssenter legges ned fra 1.februar. Begge har 150 plasser og drives av Hero Norge, opplyser UDI i en pressemelding.

Årsaken er at det er kommet få asylsøkere til Norge i år, og mange av de som kom tidligere har fått oppholdstillatelse og fast bolig i en kommune, eller har reist ut av landet.

– Det er selvfølgelig beklagelig at arbeidsplasser går tapt. Mange ansatte med høy kompetanse mister jobben. Mottakene og kommunene har dessuten lagt ned en stor innsats for å gi beboerne et godt bo- og tjenestetilbud. På den annen side koster det samfunnet dyrt å ha tomme asylplasser stående, uttaler regiondirektør Rune Vordahl i UDI Midt Norge.

Flyttes

I dag ble det kjent at UDI legger ned ytterligere 3800 mottaksplasser i Norge, i tillegg til de 7000 plassene som allerede er varslet.

UDI håper å unngå å flytte beboere som har fått oppholdstillatelse i Norge til et nytt mottak. Dette avhenger av at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har klart å skaffe bosettingskommune til de personene det gjelder, samt at kommunen har ordnet bolig.

– Asylsøkerne som må flytte vil så langt det er mulig få plass på et annet mottak i vår region. Vi har full forståelse for at mange asylsøkere synes det er vanskelig å skulle flytte til et nytt mottak, og prøver å gjøre denne prosessen så skånsom som mulig, sier Vordahl.

Ingen nye mottak for enslige mindreårige asylsøkere berøres i denne nedleggelsesrunden.

Ved utgangen av august i år var det kommet 2248 asylsøkere til Norge, mot 31150 i hele fjor.