NRK Meny

Du bidrar med 1,5 millioner kroner hver dag

Etter at Miljøpakken 2 ble satt i verk den 17. mars har inntektene rullet inn. Den siste uken har bomstasjonene fått inn cirka 1,5 millioner kroner hver dag.

Ny bomstasjon i Trondheim
Foto: Rune Kjær Valberg

Artikkelen er flere år gammel.

– Vi har data fra de siste 14 dagene før bomstasjonene åpnet. Den viser at det er 7,4 prosent nedgang i hvor mange som kjører bil eller velger andre ruter i byen, sier Senioringeniør Kåre Inge Viken i Statens vegvesen til NRK.

Viken kan med et overvåkningssystem sammenligne hvordan trafikken var i Trondheim før 17. mars og etter Miljøpakken 2 kom.

– Det gylne balansepunktet

Viken anslår at Miljøpakken 1 og 2 har fått inntekter på cirka 1,5 millioner kroner per dag den siste uken.

– Dette er bare en del av den inntekten vi får fordi når vi krever inn lokale avgifter, blir vi også belønnet fra staten. Derfor er knapt to tredjedeler bompenger, og cirka én tredjedel belønning, sier leder for Miljøpakken i Trondheim, Henning Lervåg.

Lervåg er godt fornøyd med at det har blitt mindre biltrafikk, og at Miljøpakken får de inntektene de trenger.

– Hvis det blir mindre biltrafikk blir behovet for tiltak mindre også. Det handler om å finne det gylne balansepunktet, og det ser ut som vi ikke er så langt fra det nå, forteller Lervåg.

Halvparten av midlene Miljøpakken får inn går til hovedveisystemet, og den andre halvparten går til sykkel, kollektivtrafikk og andre alternativer til bil.

Video fra Trøndelag

Kronprinsen meldte seg som frivillig i Starmus-show på Torvet i Trondheim.
Interessen for å være med på dugnad i fjellet har eksplodert. Turistforeningen har venteliste på nesten alle dugnader.
Utgravingsleder Anna Petersén viser rundt på kirkeområdet i Trondheim sentrum.