Hopp til innhold

Tingretten: Schumann kan løslates

NOKAS-drapsmannen Kjell Alrich Schumann blir prøveløslatt under strenge vilkår. Det forkynte Sør-Trøndelag tingrett i ettermiddag.

- Dette er en riktig og velbegrunnet avgjørelse

Kjell Alrich Schumann

Kjell Alrich Schumann er naturligvis svært glad for rettens avgjørelse, sier forsvarer Fredrik Schøne Brodwall

Foto: Joar Elgåen / NRK

befaring nokas ankesak

Prøveløslatelsen skjer under svært strenge vilkår, og Schumann vil bli fulgt opp av friomsorgen i Hedmark og Oppland.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX
Forsvarer Fredrik Schøne Brodwall

- Schumann er svært glad for rettens avgjørelse, sa forsvarer Fredrik Schøne Brodwall etter at dommen var forkynt.

Foto: Joar Elgåen / NRK
– Kjell Alrich Schumann er naturligvis svært glad for rettens avgjørelse, sier forsvarer Fredrik Schøne Brodwall.

Schumann blir likevel ikke sluppet fri med en gang. Statsadvokaten i Rogaland vil nå bruke de neste to ukene på å vurdere om de skal anke.

Kjell Alrich Schumann slipper ikke ut av fengsel før dommen er rettskraftig.

Vil bosette seg på hjemgården

Planen til Schumann er nå å bosette seg i en sokkelleilighet på familiegården på Finnskogen.

Han har tilbud om fast jobb hos en entreprenør i nærområdet. Ordføreren i hjemkommunen Åsnes sier han har full rett til å flytte hjem.

Retten mener de trygge rammene Schumann kommer til, er med på å begrense gjentakelsesfaren.

At han verken har rusproblemer eller alvorlige psykiatriske diagnoser, mener de også taler for en prøveløslatelse.

Strenge vilkår

Prøveløslatelsen skjer under svært strenge vilkår, og Schumann vil bli fulgt opp av friomsorgen i Hedmark og Oppland.

Prøvetida er på fem år.

Tingretten krever at Kjell Alrich Schumann bosetter seg på hjemgården, slik han har fortalt i retten. Friomsorgen vil komme både på avtalte og uanmeldte hjemmebesøk.

Han må være i full jobb. Dersom han skal bytte arbeidsgiver, må dette avklares med friomsorgen.

Han må oppholde seg på hjemmeadressen mellom klokka 23 om kvelden og klokka 6 om morgenen. Dersom han skal overnatte et anna sted, må han søke om dette til friomsorgen.

Retten krever også at Schumann fortsetter å gå til behandlig hos psykolog, så lenge den behandlende psykolog mener det er nødvendig.

Forberedt på streng kontroll

Forsvarer Brodwall sier at Kjell Alrich Schumann var innforstått med at prøveløslatelsen ville skje på strenge vilkår.

– Dette er et liv som han har belaga seg på. Han har et ønske om å flytte tilbake til hjemgården på Finnskogen, leve der for seg sjøl og jobbe.

Brodwall medgir at vilkårene er strenge, men sier de harmonerer godt med planene Schumann har.

– Han sa også sjøl i retten at han har et behov for å fortsette å gå til psykolog, sier Brodwall.

Minstetiden er ferdig sona

Kjell Alrich Schumann ble dømt til 16 års forvaring med ti års minstetid etter NOKAS-ranet i 2004.

Schumann har erkjent at det var han som skjøt og drepte politimannen Arne Sigve Klungland.

Han har nå sona minstetida på ti år, og har derfor begjært seg prøveløslatt.

Det første halvanna året satt Schumann i isolasjon. Hvert døgn ble da telt som ett og et halvt døgn. Det er grunnen til at han har sona ti år bare ni og et halvt år etter at forbrytelsen skjedde.

De siste åra har Schumann sona i forvaringsavdelinga i Trondheim fengsel. Saken om prøveløslatelse har derfor gått i Sør-Trøndelag tingrett.

NOKAS-dømte Kjell Alrich Schumann blir prøveløslatt under strenge vilkår.

Prøveløslatelsen skjer under strenge vilkår.