Hopp til innhold

Tine beklager at de bommet

Tine får kritikk fordi de ventet for lenge med å øke melkeproduksjonen.

Tine meierier

Hadde Tine reagert tidligere kunne smørkrisen ha vært unngått.

Foto: Knut Reitan / NRK

På grunn av melkekvoten har ikke bønder hatt mulighet til å produsere så mye melk de har kapasitet til, men nå er melkekvoten midlertidig opphevet.

Aksel Stokke

Aksel Stokke mener mener at Tine ventet for lenge før de varslet landbruksmyndighetene

Foto: Knut Reitan / NRK

Melkebonde i Skogn, Aksel Stokke sier dette er veldig bra for bøndene, men at det er desverre flere som allerede har slaktet ned dyr.

– Vi har også slaktet noen dyr, men vi hadde tro på at det kanskje kom en justering av kvoten.

På grunn av nedslakting har mange melkebønder ikke lenger mulighet til å levere mer melk. De mener nå at Tine ventet for lenge før de varslet landbruksmyndighetene om at melkeproduksjonen måtte økes.

Beklager

Elisabeth Morthen

Elisabeth Morthen beklager at nordmenn ikke har fått tilstrekkelig med smør i butikkhyllene.

Foto: Tine

Konserndirektør i Tine, Elisabeth Morthen sier Tine inntil for to uker siden hadde prognoser som viste at behovet i markedet ville bli dekket med dagens produksjon.

Morthen sier at Tine er de første til å beklage at bommet på prognosene. Hadde Tine visst det de vet i dag, hadde tiltakene blitt satt igang tidligere.

– Vi beklager at norske forbrukere ikke har fått tilstrekkelig med smør i butikkhyllene og at bøndene ikke fikk rask nok beskjed om at de kunne produsere mer melk.

– Problemet er at dette skjer alt for sent. Mange har jo slakta ned dyr som nå kunne vært i produksjon, sier Stokke.

Aksel Stokke

Med full tank kan Aksel Stokke nå levere så mye melk han vil.

Foto: Knut Reitan / NRK

Kan ta tid

Melkebønder mener Tine må bli flinkere til å følge med på markedet og se på hvilke trender som er. Stokke sier at det kan ta tid før før det igjen blir levert nok melk.

– Melkeproduksjon er en langsiktig produksjon. Fra vi leverer melken her ifra gården til det er smør i butikkhyllene tar det flere uker.

Stokke tror allikevel at oppheving av melkekvoten vil hjelpe på for å løse smørkrisen, men mener det er andre ting som burde vært gjort hvis man skal tenke fremover.

– Det vil få en mer langsiktig virkning hvis man får bygd opp ett lager eller en buffer som gjør at vi ikke kommer i denne situasjonen igjen.

Siste fra Trøndelag